مرور قسمت هشت بیدار شو

قسمت هشت بیدار شو

هر چه سریعتر خودت را ببخش

قسمت هشت بیدار شو قسمت هشت بیدار شو درباره بخشیدن خودت در مسیر زندگی است. آیا تا حالا کار اشتباهی را انجام دادی؟ آیا تا حالا شده به هر دلیلی خودت را محاکمه کنی؟ همه ما آدم ها اشتباهات خیلی بزرگی انجام دادیم و هیچ وقت خودمان را…
ادامه مطلب ...