مرور تکامل

تکامل

چرا من و تو با هم ارتباط داریم؟

قسمت ده بیدار شو قسمت ده بیدار شو درباره مکمل های تو در مسیر زندگی است. آیا تنهایی و فردگرایی را دوست داری؟ چرا؟ یا دوست داری با دیگران ارتباط برقرار کنی؟ آیا تا حالا مکمل های مسیر زندگی خودت را پیدا کردی؟ با چه کسانی ارتباط گرفتی؟…
ادامه مطلب ...