مرور تجربه

تجربه

تجربه های زندگی ات را راحت از دست نده!

قسمت نه بیدار شو قسمت نه بیدار شو درباره تجربه های تو در مسیر زندگی است. آیا تا حالا شکست خوردی یا موفق شدی؟ آیا تجربه های زندگی ات را جایی یادداشت کردی تا دوباره از آن ها استفاده کنی؟ بعضی وقت ها برای بدست آوردن تجربه جدید باید…
ادامه مطلب ...