مرور اینفوگرافیک

اینفوگرافیک

اینفوگرافیک اثرات استرس بر بدن

اینفوگرافیک اثرات استرس بر بدن یادم می آید درباره اثرات استرس بر بدن یک مقاله نوشتم که درباره اثرات استرس بر سه عضو بدن گفتم ولی در اینفوگرافیک اثرات استرس بر بدن اثرات استرس را بر روی چهارده عضو اصلی و حیاتی بدن را گفتم.اینفوگرافیک اثرات…
ادامه مطلب ...

اینفوگرافیک علایم استرس

اینفوگرافیک علایم استرس این دفعه اول اینفوگرافیک علایم استرس را طراحی کردم و در مقاله بعدی که حتما لینک آن را می گذارم، درباره علایم و نشانه های استرس کامل توضیح خواهم داد. هرچند تو هم مثل من خیلی از علایم استرس را هر روز تجربه می کنی و…
ادامه مطلب ...

اینفوگرافیک پنجره جوهری

اینفوگرافیک پنجره جوهری مقاله قبلی درباره پنجره جوهری بود. حتماً آن را بخوان تا بیشتر متوجه اینفوگرافیک پنجره جوهری شوی. همانطور که گفتم پنجره جوهری به چهار بخش یا پنجره کوچکتر تقسیم می شود: پنجره معلوم پنجره مخفی پنجره…
ادامه مطلب ...

اینفوگرافیک خطاهای شناختی

اینفوگرافیک خطاهای شناختی مقاله قبلی درباره خطاهای شناختی بود. حتماً آن را بخوان تا بیشتر متوجه اینفوگرافیک خطاهای شناختی شوی. اینفوگرافیک خطاهای شناختی یک نمای کلی از اشتباهات فکری تو را به صورت گرافیکی نمایش می دهد. اگر این…
ادامه مطلب ...

اینفوگرافیک خودآگاهی

اینفوگرافیک خودآگاهی مقاله قبلی درباره خودآگاهی و خودشناسی بود. حتماً آن را بخوان تا بیشتر متوجه اینفوگرافیک خودآگاهی شوی. در اینفوگرافیک خودآگاهی یک نمای کلی از خودآگاهی را به صورت گرافیکی نمایش دادم. سوالات خودآگاهی تعریف…
ادامه مطلب ...

اینفوگرافیک حمله به ترس و نگرانی

چند ساعت طول کشید تا اینفوگرافیک حمله به ترس و نگرانی را براتون آماده کردم. امیدوارم خوشتان بیاد و از آن بهترین استفاده را ببرید. در مقاله قبلی درخصوص ترس و نگرانی و غلبه بر آن مطالبی را گفتیم که می توانید آن را مطالعه کنید. می خواهم…
ادامه مطلب ...