تمرینات تنفسی در یوگا

تمرینات تنفسی شکمی صحیح در یوگا یکی از کلیدی ترین تمریناتی است که نباید بی خیال از کنارش عبور کنی.

با تمرینات تنفسی اکسیژن زیاد و تازه ای را به مغز عزیزت که فرمانده کل بدنت است می فرستی.

خُب وقتی هوای فرمانده را داشته باشی تو هم عزیز فرمانده خواهی شد!

مغز تو با هوای تازه و خونی که مواد غذایی برای مغز می برد زنده می ماند و تو هم با مغز شاداب همیشه سرحال و پرانرژی می مانی.

فواید تنفس عمیق و شکمی

تمرینات تنفسی

اگر تمرینات را جدی گرفتی و انجام دادی و به نتیجه ای که دوست داشتی نرسیدی و به هر دلیل راضی نبودی، ۱۰۰% مبلغی که پرداخت کردی را بی کم و کاست به تو برمی گردانم. شاید مشکل از من باشد! 🙁 لطفا بگو تا با خوشحالی زیاد اصلاح کنم.
پس دست و دلت نلرزد و مطمئن باش تو هیچ ریسکی نمی کنی و من از تو هیچ سوالی نمی پرسم و به نظر شخصی تو احترام می گذارم. فقط شماره کارت تو را می پرسم برای اینکه پولت را به حسابت واریز کنم! مال بد بیخِ ریشِ صاحبش! خوبه 🙂

اگر تصمیم گرفتی یک پارتی قوی پیدا کنی پس با مغزت که فرمانده کل بدنت است دوست شو و همین الان اقدام کن چون یک ساعت دیگر دیر می شود.

می دانم که می خواهی ذهن و بدنت را شارژ کنی و همیشه فول انرژی باشی پس روی دکمه زیر کلیک کن

ثبت نام در دوره رایگان مدیریت و کنترل استرس
پیشنهاد ردنشدنی!