فرم رفع عجولی

فرم رفع عجولی برای کسانی است که محصول رفع عجولی را تهیه کرده اند. لطفاً پس از تهیه محصول، حتماً این فرم را تکمیل نمایید.

اطلاعات تکمیلی محصول رفع عجولی، برای کسانی که این فرم را تکمیل می کنند، ارسال خواهد شد.

یکی از گام های رفع عجولی این است که همین الان با صبر و حوصله فرم رفع عجولی را با دقت تکمیل کنید.

هر چقدر امتیاز بالاتر باشد شدت عجولی بیشتر است.

لطفا صبر کنید

ممنونم که با صبوری این فرم را تکمیل کردید.

 

نظرت را بنویس

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ثبت نام در دوره رایگان مدیریت و کنترل استرس
پیشنهاد ردنشدنی!