مرور فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی

ما متعلق به اینجا نیستیم

قسمت بیست یادمون باشه قسمت بیست یادمون باشه درباره مهمانی نیست! آیا تا حالا به یک مار خوش خط و خال دل بسته ای؟! آیا تا حالا به دنیا دل بسته ای؟ متن فیلم به زبان خودمانی: یادمون باشه ما آدما متعلق به این دنیا نیستیم.…
ادامه مطلب ...

ما باید تا ابد زندگی کنیم

قسمت نوزده یادمون باشه قسمت نوزده یادمون باشه درباره زندگی ابدی است. آیا تا حالا به زندگی ابدی فکر کردی؟ آیا در این دنیا به آرامش و سلامتی و ثروت رسیدی؟ متن فیلم به زبان خودمانی: یادمون باشه ما آدما موجودات ابدی هستیم…
ادامه مطلب ...

مراقب زبان خودمان باشیم

قسمت هفده یادمون باشه قسمت هفده یادمون باشه درباره خودِ زبان نیست! آیا تا حالا شده حرفی بزنی و کسی را از دست خودت ناراحت کنی؟ آیا قبل از اینکه بخواهی حرف بزنی کمی فکر می کنی یا بلافاصله حرف دلت را می زنی؟ متن فیلم به…
ادامه مطلب ...

همیشه دیگران را به خاطر خودت ببخش!

قسمت شانزده یادمون باشه قسمت شانزده یادمون باشه درباره بخشیدن دیگران نیست. آیا تا حالا شده از دست کسی ناراحت باشی و او را نبخشی؟ خٌب معلومه، بله! با نبخشیدن دیگران چه اتفاقی برای آن ها و چه اتفاقی برای تو می افتد؟ متن…
ادامه مطلب ...

قبل از شروع هر کاری چکار کنی؟

قسمت پانزده یادمون باشه قسمت پانزده یادمون باشه درباره شروع کار نیست. آیا تا حالا قبل از اینکه بخواهی کاری را شروع کنی، مهارت آن کار را یاد گرفتی. اگر مهارت هر کاری را بدست بیاوری و بعد کار را شروع کنی به قله خواهی رسید. …
ادامه مطلب ...

چه سودی برای دیگران دارم؟

قسمت چهارده یادمون باشه قسمت چهارده یادمون باشه درباره سود گرفتن نیست. آیا تا حالا بدون هیچ چشمداشتی به دیگران سود رساندی؟ چطور زندگی کنی تا هم به خودت و هم به دیگران سود برسانی؟ متن فیلم به زبان خودمانی: یادمون باشه…
ادامه مطلب ...

علم بدون ایمان و ایمان بدون علم

قسمت سیزده یادمون باشه قسمت سیزده یادمون باشه درباره ایمان و علم نیست. آیا تا حالا دنبال علم و یادگیری بودی؟ و در کنارش ایمان داشتی؟ آیا تا حالا ایمان و اعتقاد قلبی داشتی؟ و در کنارش دنبال علم و یادگیری بودی؟ علم بدون ایمان مساوی…
ادامه مطلب ...

دانسته های خودمان را زیر سوال ببریم

قسمت دوازده یادمون باشه قسمت دوازده یادمون باشه درباره دانستن نیست. آیا تا حالا دانسته های خودت را به چالش کشیدی؟ آیا باورها، افکار و رفتار کهنه و قدیمی خودت را زیر سوال بردی؟ آیا جرات تغییر کردن را داری؟ اولین مرحله از تغییر…
ادامه مطلب ...