مرور بیدار شو

بیدار شو

چطور مسوولیت تمام رفتارهایمان را بپذیریم؟

قسمت هفت بیدار شو قسمت هفت بیدار شو درباره مسوولیت پذیری در مسیر زندگی طلایی تو است. آیا مسوولیت پذیر هستی؟ آیا مسوولیت صد در صد تمام رفتارهایت می پذیری؟ اگر تلاش می کنی تا همیشه دیگران را کنترل کنی و به اهدافت برسی باید بگویم…
ادامه مطلب ...

یک دوست خوب یا یک میلیارد تومان پول نقد!؟

قسمت شش بیدار شو قسمت شش بیدار شو درباره یک دوست خوب در مسیر زندگی طلایی تو است. آیا یک دوست خوب داری؟ آیا یک میلیارد تومان پول داری؟ اگر یک دوست خوب یا یک میلیارد تومان پول نقد به تو پیشنهاد دهند کدام را انتخاب می کنی؟ خُب…
ادامه مطلب ...

ایمان یا اعتقاد قلبی چیست؟

قسمت پنج بیدار شو قسمت پنج بیدار شو درباره ایمان یا اعتقاد قلبی در مسیر زندگی طلایی تو است. ایمان یا اعتقاد قلبی داری؟ تصور ذهنی تو از ایمان یا اعتقاد قلبی چیست؟ آیا می توان ایمان یا اعتقاد قلبی افراد را نسبت به چیزی انکار کرد؟…
ادامه مطلب ...

چطور می توانی تغییر کنی؟

قسمت چهار بیدار شو قسمت چهار بیدار شو درباره تغییر در مسیر زندگی طلایی تو است. آیا تغییر امکان پذیر است؟ تو چطور می توانی تغییر کنی؟ آیا دوست داری تغییر کنی یا همین وضعیت فعلی خودت را بیشتر دوست داری؟ تغییر خیلی خیلی سخته!…
ادامه مطلب ...

قانون طبیعت در مسیر زندگی تو

قسمت سه بیدار شو قسمت سه بیدار شو درباره قانون طبیعت در مسیر زندگی طلایی تو است. آیا می دانی که قانون طبیعت چه نقش مهمی در مسیر زندگی تو دارد؟ قانون طبیعت چیست؟ لازم است که هر هفته یکبار با طبیعت ارتباط بگیری تا به قانون طبیعت…
ادامه مطلب ...

خط پایان شروع یک مسیر زندگی جدید

قسمت دو بیدار شو قسمت دو بیدار شو درباره شروع مسیر زندگی طلایی تو است. آیا تا حالا به ته خط رسیدی؟ منظورم همان خط پایان است! وقتی که به ته خط رسیدی چیکار کردی؟ همه چیز برای تو تمام شده است؟ یا اینکه همه چیز تازه شروع شده است؟ در…
ادامه مطلب ...

چطور مسیر زندگی طلایی خودت را بسازی؟

قسمت یک بیدار شو قسمت یک بیدار شو درباره مسیر زندگی طلایی تو است. آیا تا حالا مسیر زندگی خودت را پیدا کرده ای؟ مسیر زندگی طلایی که ساختی چه شکلی است؟ قبل از شروع مسیر زندگی طلایی یک چیز خیلی مهم وجود دارد، و آن چیزی نیست جز:…
ادامه مطلب ...
ثبت نام در دوره رایگان مدیریت و کنترل استرس
پیشنهاد ردنشدنی!