مرور پادکست

پادکست

دنیا یعنی قابلمه

دنیا یعنی قابلمه وقتی می گویم دنیا یعنی قابلمه منظورم این است که تو باید دنیا را گلستان کنی! چرا؟ ببین در هر پست و مقامی که باشی، در حال اجرای یک نقش از بازی زندگی هستی. فرقی نمی کند که پرستار، مدیر، دکتر، مهندس، وزیر، وکیل، کارگر…
ادامه مطلب ...

خدا هنوز دوست داره

خدا هنوز دوست داره یعنی واقعا خدا هنوز دوست داره پس چرا هنوز حس نمی کنی؟ وقتی به یکی از مراجعه کنندگانم گفتم خدا هنوز دوست داره بی اختیار اشک از چشمانش جاری شد و درد دلش باز شد! همین یک جمله به تو کمک می کند تا سرنوشت خودت را متحول…
ادامه مطلب ...

مالک یا امین

مالک یا امین در این پادکست می خواهم بگویم که مالک یا امین تو کدامیک هستی!؟ اول از تو می خواهم که خودت باشی خود واقعی پس لطفا نقابت را بردار و کاملا صادقانه و منصفانه جواب من را بده. می دانم تو هم مثل ۹۹ درصد آدم ها فکر و احساس می…
ادامه مطلب ...

پادشاه بدن

پادشاه بدن تو کیست؟ اگر بدانی پادشاه بدن تو کیست می توانی برای خودت و دیگران پادشاهی کنی! در این پادکست می خواهم بگویم که قدرت عقل تو پادشاه بدن توست. اما آیا تو می توانی پادشاه بدن خودت را کنترل کنی؟ مگر دیگران هم عقل ندارند؟ خُب…
ادامه مطلب ...

درمان زخم دل

درمان زخم دل در این پادکست می خواهم راه درمان زخم دل های تو و دیگران را بگویم! می دانم که هیچ چیز بی دلیل اتفاق نمی افتد ولی از تو می خواهم هیچ وقت دنبال چراها نگردی و اجازه بدهی خدا کارش را انجام دهد! باور کن اپیدمی رنج فقط برای…
ادامه مطلب ...

راه میان بر

راه میان بر کجاست!؟ شاید مثل خیلی از آدم های دیگر همیشه دنبال راه میان بر گشتی و آن را پیدا نکردی! در این پادکست می خواهم بگویم که راه میان بر وجود ندارد. اگر هم فکر می کنی تو راه میان بر را بلد هستی و همیشه از آن نتیجه های خوبی…
ادامه مطلب ...

اپیدمی رنج

اپیدمی رنج اپیدمی رنج همان سختی های زندگی است، سختی هایی که فقط برای تو نیست و برای همه آدم های روی کره خاکی است. در این پادکست می خواهم درباره سختی های زندگی حرف بزنم. شاید با خودت فکر کنی مگر خدا نشانه عشق و محبت نیست؟ مگر ما…
ادامه مطلب ...

چالش زندگی

چالش زندگی در این پادکست می خواهم بگویم که زندگی یعنی چالش! چالش زندگی فقط برای تو نیست. خیلی خوب به دور و اطرافت نگاه کن و ببین که هر کسی در این دنیا برای خودش دغدغه های خاص خودش را دارد. من و تو و خیلی های دیگر به یک بازی و…
ادامه مطلب ...

خدا هنوز نمرده

خدا هنوز نمرده در این پادکست می خواهم بگویم که خدا هنوز نمرده! خدا هنوز نمرده و تو هم هنوز زنده ای و داری نفس می کشی پس دوباره بلند شو و تسلیم نشو همین که داری نفس می کشی باید خدا را شکر کنی و دوباره فرصت های شاد بودن و زندگی کردن…
ادامه مطلب ...

راز جذابیت تو

راز جذابیت تو چیست؟ در این پادکست می خواهم پرده از راز جذابیت بردام! یعنی دیگر لازم نیست که در دُکان های مختلف دنبال جذابیت بگردی و آن را به قیمت های خیلی بالا بخری! در این پادکست درباره چه چیزهایی حرف زدم: با تمام محدودیت هایت…
ادامه مطلب ...
ثبت نام در دوره رایگان مدیریت و کنترل استرس
پیشنهاد ردنشدنی!