چطور می توانی تغییر کنی؟

دوره رایگان بیدار شو - قسمت چهار

قسمت چهار بیدار شو

قسمت چهار بیدار شو درباره تغییر در مسیر زندگی طلایی تو است.

آیا تغییر امکان پذیر است؟

تو چطور می توانی تغییر کنی؟

آیا دوست داری تغییر کنی یا همین وضعیت فعلی خودت را بیشتر دوست داری؟

تغییر خیلی خیلی سخته! درسته؟قطعاً همینطوره.

ولی هم من و هم تو در خیلی از جاهای زندگی، تغییر کردیم.

در این ویدیو می خواهم درباره این صحبت کنم:

  • سابقه تغییر در گذشته و یادداشت نکردن آن
  • انگیزه نداشتن برای تغییر در مسیر زندگی جدید
  • فراموش کردن موفقیت هایت
  • ارزشمند دانستن خودت و تاثیرگذاری روی دیگران
  • و…
  • فایل تصویری قسمت چهار

  • 42 مگ

  • 5 دقیقه

نظرت را بنویس

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.