قانون طبیعت در مسیر زندگی تو

دوره رایگان بیدار شو - قسمت سه

قسمت سه بیدار شو

قسمت سه بیدار شو درباره قانون طبیعت در مسیر زندگی طلایی تو است.

آیا می دانی که قانون طبیعت چه نقش مهمی در مسیر زندگی تو دارد؟

قانون طبیعت چیست؟

لازم است که هر هفته یکبار با طبیعت ارتباط بگیری تا به قانون طبیعت آگاهی پیدا کنی.

قانون طبیعت به تو کمک می کند تا به قانون روابط اهمیت زیادی بدهی.

در این ویدیو می خواهم درباره این صحبت کنم:

  • قانون طبیعت
  • قانون روابط
  • انکار روابط یا روابط متقابل
  • کمک به رشد و پیشرفت خودت و دیگران
  • و…
  • فایل تصویری قسمت سه

  • 49 مگ

  • 6 دقیقه

نظرت را بنویس

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.