آخرین مطالب آموزشی

چگونه استرس نداشته باشیم؟

اگر با ما همراه باشید یاد می گیرید که : - میزان استرس خودتان را بشناسید و عوامل استرس زا را خنثی کنید. - تنش را در خانه و محل کار کاهش بدهید. - خودتان و توانایی هایتان را شناخته و به قدرت درونی خود پی ببرید. - بزرگترین منابع استرس را در زندگی شخصی و حرفه ای شناسایی کرده و شروع به کم کردن آنها کنید.…
بیشتر بخوانید
ثبت نام در دوره رایگان مدیریت و کنترل استرس
پیشنهاد ردنشدنی!